Dětská skupina Beruška

U Plovárny 1502 Uherský Brod

JESLE - ŠKOLKA

max. 12 dětí ve skupině

Připraveno:

  • vzdělávací programy
  • kvalifikované pečující osoby
  • nové rekonstruované prostory
  • celodenní péče
  • celodenní stravování
  • péče ve Vámi vybraných dnech

Podrobněji online: beruska-ub.webooker.eu

PROJEKT DĚTSKÁ SKUPINA BERUŠKA
(CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0011573 ) 

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.