Dětská skupina Beruška

Celodenní péče o děti od 1,5 roku do 4 let.

Péče zajištěna v pracovní dny od pondělí do pátku, od 7.00 do 17.00.

Program je zajištěn v průběhu celého dne, v režimu jako v běžné školce.

Po celý den zajištěno stravování, svačinka-oběd-svačinka a pitný režim.


REGISTRUJEME PŘIHLÁŠKY na škol. rok 2018/2019 - ŠKOLKA:

https://beruska-ub.webooker.eu


PROJEKT DĚTSKÁ SKUPINA BERUŠKA (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001738)

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.