CENTRUM PRO RODINU BERUŠKA

Náš společný čas s Vámi a Vašimi dětmi

Aktuality

Co s námi prožijete, co pro Vás připravujemeNyní u nás probíhá:

  • Polytechnické vzdělávání - ukázková lekce, přihlášky
  • 11. bál Berušek - 4. 11. 2023 - akce zrušena, více informací níže


POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2023/2024

Nabízíme Vám kroužky pro Vaše děti a také možnost celodenního technického vzdělávání pro předškoláky (pátek nebo pondělí), které hravou formou seznamují děti s technickým světem kolem nás. Aby mohl kroužek běžet je potřeba min. 10 dětí..

Pracujeme se stavebnicí LEGO, stavíme věci z reálného světa - domy, silnice, mosty, věže, města, ulice, ZOO, ...

Tyto aktivity u dětí rozvíjí logické myšlení, komunikační dovednosti, prostorovou orientaci a představivost, podporují matematickou, polytechnickou a čtenářskou gramotnost. Snahou kroužků i celodenního vzdělávání je usnadnit dětem vstup do technických předmětů.

Nabídka je určena pro děti z mateřských škol a nižšího stupně základních škol. Můžete si vybrat, co Vašim dětem bude vyhovovat.

Na naše aktivity se můžete stále přihlašovat i nadále.

Těšíme se na Vaše malé stavitele (chlapce i děvčata).

V tuto chvíli probíhá zápis na:

  • celodenní technické vzdělávání pro předškoláky (které bude probíhat v pondělí nebo pátek, kde bude více zájemců) 
  • kroužky:
  • středa  15:00
  • čtvrtek 15:00
  • čtvrtek 16:30. 

             Kroužky budou zahájeny podle počtu přihlášených dětí


11. BÁL BERUŠEK - 4. listopadu 2023

Vážení přátelé Berušky,

vzhledem k tomu, že se do 25. října zaregistroval malý počet účastníků není možné akci uskutečnit. Doufáme, že se v příštím roce podaří akci v případě zájmu uskutečnit. Plánování těchto akcí není jednoduchá záležitost. Vždy je potřeba finanční dopomoc. Minimální organizační a materiální náklady na zajištění bálu činí 30.000 Kč.

Rádi bychom Vás ještě touto cestou chtěli požádat o vyplnění anonymního dotazníku k plánovanému 11. bálu Berušek. Velmi nám to pomůže pro další plánovaní našich činností. Vaše odpovědi jsou nás velmi důležité. Odkaz můžete sdílet i mezi své známé.


Těšíme se na Vás na dalších akcích.